Dzielenie się doświadczeniem jest moją pasją, którą zarażam podczas warsztatów szkoleniowych

Jestem nieustannie zaangażowany w rzeczywiste projekty i zmiany, jednocześnie aktywnie współpracując z wiodącymi organizacjami zawodowymi. Stąd znam prawdziwe wyzwania stojące przed liderami. W ten sposób zawsze jestem na bieżąco z najnowszymi trendami w zarządzaniu projektami i zmianą oraz w zarządzaniu strategicznym. I właśnie tym chcę dzielić się z Wami podczas moich warsztatów szkoleniowych, webinarów i wystąpień publicznych.

Standardowe i dopasowane

Choć uwielbiam projektować i prowadzić warsztaty na zamówienie, niektóre z moich programów okazały się pasować do potrzeb wielu organizacji. Każdy z nich doskonalę od lat, opierając się na opiniach uczestników, moim rosnącym doświadczeniu, najnowszych międzynarodowych standardach oraz najnowszych trendach w zarządzaniu strategicznym, projektami i zmianą.

Na miejscu i online

Każdy z moich warsztatów szkoleniowych można przeprowadzić na miejscu lub online. Starannie zaprojektowałem każdą ich część pod kątem specyfiki danego sposobu realizacji. Niezależnie od tego, czy spotkamy się twarzą w twarz, czy za pośrednictwem preferowanej przez Ciebie platformy wideokonferencyjnej, każdy warsztat będzie równie interaktywny, angażujący i inspirujący.

Twoje własne przypadki

Moim celem jest sprawienie, że potrafisz zastosować każdy fragment zdobytej wiedzy we własnej rzeczywistości. Dlatego zawsze pracujemy nad rzeczywistymi przypadkami projektów, zmian lub organizacji wniesionymi przez uczestników. W ten sposób możesz natychmiast sprawdzić sposób zastosowania danej techniki w praktyce, a ja mogę odpowiedzieć na Twoje rzeczywiste wyzwania. Żadne pytania nie pozostają bez odpowiedzi.

Przepracuj swój projekt

Co prawda, zazwyczaj pracujemy w podgrupach nad 3-4 przypadkami jednocześnie, ale większość poniższych warsztatów może skupiać się tylko na jednym konkretnym projekcie, zmianie lub organizacji. Zamienia to dany warsztat w doskonałą okazję dla twojego zespołu i sponsorów do nawiązania współpracy i wspólnego rozpoczęcia prac nad Waszym projektem, programem, transformacją, a nawet strategią.

Katalog szkoleń

Fundamenty Zarządzania Projektami

To szkolenie zawsze było moim bestsellerem jako bardzo praktyczne wprowadzenie do nowoczesnego zarządzania projektami, pokazujące w jaki sposób łączyć tradycyjne metody ze zwinnością. Tak jak w większości współczesnych projektów, główny nacisk kładziemy na dostarczanie i utrzymywanie wartości, a nie na proste dostarczanie zakresu. Program obejmuje całą fazę inicjowania projektu i wczesną fazę planowania, z dużym naciskiem na zaangażowanie interesariuszy. Ćwiczenia warsztatowe są zawsze oparte na rzeczywistych przypadkach przyniesionych przez uczestników.

Grupa docelowa: początkujące i średnio zaawansowane osoby zarządzające projektami, sponsorzy projektów, właściciele produktów (Product Owner), kluczowe osoby w zespołach projektowych, kadra PMO
Sposób pracy: interaktywny warsztat
Czas trwania (na miejscu)
: 2 dni
Czas trwania (online): 4 razy po 4h
Max. rozmiar grupy: 16

Wprowadzenie do planowania projektów

Jest to doskonała kontynuacja warsztatów Fundamenty Zarządzania Projektami, ponieważ program obejmuje kluczowe techniki szacowania i planowania stosowane w projektach przewidywalnych i zwinnych. Na rzeczywistych przykładach uczestnicy uczą się dobierania właściwego podejścia do planowania i organizowania skutecznych procesy planowania, stosując każdą technikę w praktyce. Program warsztatów obejmuje również różne techniki monitorowania i kontroli projektu, które mogą pomóc w utrzymaniu projektu na właściwym torze w trakcie jego realizacji.

Grupa docelowa: początkujące i średnio zaawansowane osoby zarządzające projektami, kadra PMO
Sposób pracy: interaktywny warsztat
Czas trwania (na miejscu): 2 dni
Czas trwania (online): 4 razy po 4h
Max. rozmiar grupy: 16

Zarządzanie ryzykiem w projektach

Uczestnicy tych warsztatów często mówią, że całkowicie zmieniły one ich podejście do zarządzania ryzykiem. Ten niezwykle praktyczny warsztat pokazuje, jak skutecznie pracować z szansami i zagrożeniami, jednocześnie unikając niepotrzebnej biurokracji. Jako jeden z członków zespołu stojącego za Globalnym Standardem Zarządzania Ryzykiem w Portfelach, Programach i Projektach opublikowanego przez PMI, zadbałem o to, aby wszystkie narzędzia i techniki prezentowane podczas warsztatów były oparte na najnowszych i sprawdzonych praktykach.

Grupa docelowa: osoby zarządzające projektami i programami, kadra PMO, kluczowe osoby w zespołach projektowych
Sposób pracy: interaktywny warsztat
Czas trwania (na miejscu): 2 dni
Czas trwania (online): 4 razy po 4h
Max. rozmiar grupy: 16

Zaawansowane wprowadzenie do zarządzania projektami

To szkolenie zostało zaprojektowane tak, aby obejmowało wszystkie kluczowe aspekty nowoczesnego zarządzania projektami. Jest przeznaczone dla kierowników i kierowniczek projektów oraz osób pracujących w PMO, które chcą poszerzyć swoją perspektywę i poznać najnowsze trendy w tej dziedzinie. Treść opiera się na najnowszych standardach zarządzania projektami, takich jak PMBOK Guide (6. i 7. edycja), Disciplined Agile, IPMA ICB i IPMA PEB. Zawiera również mnóstwo praktycznych przykładów, ponieważ ściśle trzymam się podejścia „zero teorii – tylko praktyka”. Wszystko to sprawia, że to szkolenie jest idealne dla praktyków, którzy chcą zastosować tę wiedzę w swoich projektach i/lub przygotować się do różnych certyfikacji, na przykład CAPM lub PMP.

Grupa docelowa: Kierownicy projektów o średnim lub dużym doświadczeniu, kandydaci do certyfikacji PMP, osoby pracujące w PMO
Sposób pracy: szkolenie na żywo
Czas trwania (na miejscu)
: 5 dni
Czas trwania (online): 10 razy po 4h
Max. rozmiar grupy: 16

Zarządzanie projektami dla wyższej kadry menedżerskiej

Jest to unikalny warsztat dostosowany do potrzeb wyższej kadry zarządzającej i osób pełniących rolę sponsorów projektów. Początkowo powstał jako część programu studiów Executive MBA, ale szybko stał się jednym z obowiązkowych warsztatów dla wielu moich klientów. Przedstawia kluczowe koncepcje zarządzania portfelem, programami i projektami z perspektywy kadry menedżerskiej i inwestorów. Dlatego program koncentruje się na skutecznych sposobach realizacji strategii, rozwoju zdolności organizacyjnych, równoważeniu projektów z operacjami i na uczeniem się organizacji. Wiele uwagi poświęcam się również metodom budowania ładu projektowego i skutecznego zapewnienia go w organizacji.

Grupa docelowa: wyższa kadra menedżerska, osoby w rolach sponsorskich
Sposób pracy:
interaktywny warsztat
Czas trwania (na miejscu): 1-2 dni
Czas trwania (online): 2-4 razy po 4h
Max. rozmiar grupy: 16

Fundamenty zarządzania zmianą

Jako praktyk transformacji i zarządzania zmianą wiem, jak ważne jest radzenie sobie z czynnikiem ludzkim związanym z wdrożeniem zmiany. Ten warsztat obejmuje kluczowe modele, które wspierają mnie i moich klientów w rzeczywistych zmianach i dostarczają fundamentalnej wiedzy niezbędnej do zrozumienia ludzkich zachowań. Program koncentruje się na proaktywnym podejściu do zarządzania zmianą, ponieważ dzięki dobrej komunikacji i odpowiedniemu zaangażowaniu interesariuszy zmniejsza się opór. Wykorzystujemy również najnowsze odkrycia z dziedziny psychologii, aby lepiej zrozumieć naszych interesariuszy i ich działania.

Grupa docelowa: osoby zarządzające projektami i programami, osoby w rolach sponsorskich, kadra PMO
Sposób pracy: interaktywny warsztat
Czas trwania (na miejscu): 2 dni
Czas trwania (online): 4 razy po 4h
Max. rozmiar grupy: 16

Ocena i audyt projektów

Jako Certyfikowany Audytor Systemów Informatycznych (CISA), jeden z najbardziej doświadczonych Asesorów Wiodących w konkursie IPMA Global Project Excellence Award oraz współautor międzynarodowych standardów, mam unikalne doświadczenie w planowaniu i przeprowadzaniu audytów i ocen projektów. Opracowałem ten warsztat dla moich klientów, którzy potrzebują zbudować skuteczne mechanizmy ładu zarządzania na poziomie korporacyjnym. Kurs koncentruje się na projektowaniu programów audytu i oceny projektów i programów z wykorzystaniem nowoczesnych standardów, takich jak IPMA Project Excellence Baseline. Zawiera również dobre praktyki w zakresie prezentacji wyników w sposób prowadzący do rzeczywistych usprawnień.

Grupa docelowa: kadra PMO, audytorzy, doświadczone osoby zarządzające projektami
Sposób pracy: interaktywny warsztat
Czas trwania (na miejscu): 2 dni
Czas trwania (online): 4 razy po 4h
Max. rozmiar grupy: 16

Fundamenty zarządzania programami

Wysoce praktyczne wprowadzenie do zarządzania programem, zawsze oparte na rzeczywistych przypadkach przyniesionych przez uczestników. Warsztaty koncentrują się na projektowaniu programów zorientowanym na maksymalizację realizacji korzyści. Poruszamy również temat złożoności i praktycznych sposobów jej ograniczenia. Wiele uwagi poświęcamy również budowaniu efektywnych zespołów zarządzających programami i dających wartością dodaną elementów ładu zarządzania. Uczymy się również, jak rozwijać kulturę, która prowadzi do skutecznej realizacji programów w oparciu o dobrą współpracę i synergie między projektami. Przy tak multidyscyplinarnym podejściu nic dziwnego, że ten warsztat od lat jest moim bestsellerem.

Grupa docelowa: osoby zarządzające programami, doświadczone osoby zarządzające projektami, osoby w rolach sponsorskich, kadra PMO
Sposób pracy: interaktywny warsztat
Czas trwania (na miejscu): 2 dni
Czas trwania (online): 4 razy po 4h
Max. rozmiar grupy: 16

Wprowadzenie do zarządzania strategicznego

Ten warsztat pierwotnie powstał jako kurs MBA przeznaczony dla przyszłych menedżerów wyższego szczebla. Tymczasem, wielu słuchaczy i słuchaczek poprosiło mnie o poprowadzenie go w ich własnych organizacjach w ramach rzeczywistego planowania strategicznego. W trakcie warsztatów koncentrujemy się na uwolnieniu strategicznego potencjału organizacji poprzez spojrzenie na nie z dwóch perspektyw: samej strategii i kultury organizacyjnej. Pierwsza perspektywa obejmuje metody zrównoważonego rozwoju strategicznego, w tym techniki skutecznej realizacji strategii. Druga perspektywa obraca się wokół tożsamości organizacyjnej, pragmatycznych wartości niezbędnych do prosperowania w danej branży, oraz wpływu przekonań na zmiany strategiczne. Wykorzystujemy to wszystko, aby znaleźć sposoby na konstruktywne zaangażowanie kluczowych interesariuszy w rozwój organizacji.

Grupa docelowa: wyższa kadra menedżerska, średni poziom zarządzania, doświadczone osoby zarządzające projektami, osoby zarządzające programami, kadra PMO
Sposób pracy: interaktywny warsztat
Czas trwania (na miejscu): 2 dni
Czas trwania (online): 4 razy po 4h
Max. rozmiar grupy: 16

Warsztaty szkoleniowe na miarę

Właśnie poznałeś lub poznałaś moje najpopularniejsze warsztaty szkoleniowe, ale może Twoje potrzeby są inne? Uwielbiam projektować nowe warsztaty i jestem pewien, że znajdziemy sposób na stworzenie treści edukacyjnych odpowiednich dla Ciebie!

lub po prostu…