Dzielenie się doświadczeniem jest moją pasją, którą zarażam podczas warsztatów szkoleniowych

Jestem nieustannie zaangażowany w rzeczywiste projekty i zmiany, jednocześnie aktywnie współpracując z wiodącymi organizacjami zawodowymi. Stąd znam prawdziwe wyzwania stojące przed liderami. W ten sposób zawsze jestem na bieżąco z najnowszymi trendami w zarządzaniu projektami i zmianą oraz w zarządzaniu strategicznym. I właśnie tym chcę dzielić się z Wami podczas moich warsztatów szkoleniowych, webinarów i wystąpień publicznych.

Warsztaty szkoleniowe

Standardowe i dopasowane

Choć uwielbiam projektować i prowadzić warsztaty na zamówienie, niektóre z moich programów okazały się pasować do potrzeb wielu organizacji. Każdy z nich doskonalę od lat, opierając się na opiniach uczestników, moim rosnącym doświadczeniu, najnowszych międzynarodowych standardach oraz najnowszych trendach w zarządzaniu strategicznym, projektami i zmianą.

Na miejscu i online

Każdy z moich warsztatów szkoleniowych można przeprowadzić na miejscu lub online. Starannie zaprojektowałem każdą ich część pod kątem specyfiki danego sposobu realizacji. Niezależnie od tego, czy spotkamy się twarzą w twarz, czy za pośrednictwem preferowanej przez Ciebie platformy wideokonferencyjnej, każdy warsztat będzie równie interaktywny, angażujący i inspirujący.

Twoje własne przypadki

Moim celem jest sprawienie, że potrafisz zastosować każdy fragment zdobytej wiedzy we własnej rzeczywistości. Dlatego zawsze pracujemy nad rzeczywistymi przypadkami projektów, zmian lub organizacji wniesionymi przez uczestników. W ten sposób możesz natychmiast sprawdzić sposób zastosowania danej techniki w praktyce, a ja mogę odpowiedzieć na Twoje rzeczywiste wyzwania. Żadne pytania nie pozostają bez odpowiedzi.

Przepracuj swój projekt

Co prawda, zazwyczaj pracujemy w podgrupach nad 3-4 przypadkami jednocześnie, ale większość poniższych warsztatów może skupiać się tylko na jednym konkretnym projekcie, zmianie lub organizacji. Zamienia to dany warsztat w doskonałą okazję dla twojego zespołu i sponsorów do nawiązania współpracy i wspólnego rozpoczęcia prac nad Waszym projektem, programem, transformacją, a nawet strategią.

Fundamenty Zarządzania Projektami

To szkolenie zawsze było moim bestsellerem jako bardzo praktyczne wprowadzenie do nowoczesnego zarządzania projektami, pokazujące w jaki sposób łączyć tradycyjne metody ze zwinnością. Tak jak w większości współczesnych projektów, główny nacisk kładziemy na dostarczanie i utrzymywanie wartości, a nie na proste dostarczanie zakresu. Program obejmuje całą fazę inicjowania projektu i wczesną fazę planowania, z dużym naciskiem na zaangażowanie interesariuszy. Ćwiczenia warsztatowe są zawsze oparte na rzeczywistych przypadkach przyniesionych przez uczestników.

Grupa docelowa: początkujące i średnio zaawansowane osoby zarządzające projektami, kadra PMO
Sposób pracy: interaktywny warsztat
Czas trwania (na miejscu): 2 dni
Czas trwania (online): 4 razy po 4h
Max. rozmiar grupy: 16

Wprowadzenie do planowania projektów

Jest to doskonała kontynuacja warsztatów Fundamenty Zarządzania Projektami, ponieważ program obejmuje kluczowe techniki szacowania i planowania stosowane w projektach przewidywalnych i zwinnych. Na rzeczywistych przykładach uczestnicy uczą się dobierania właściwego podejścia do planowania i organizowania skutecznych procesy planowania, stosując każdą technikę w praktyce. Program warsztatów obejmuje również różne techniki monitorowania i kontroli projektu, które mogą pomóc w utrzymaniu projektu na właściwym torze w trakcie jego realizacji.

Grupa docelowa: początkujące i średnio zaawansowane osoby zarządzające projektami, kadra PMO
Sposób pracy: interaktywny warsztat
Czas trwania (na miejscu): 2 dni
Czas trwania (online): 4 razy po 4h
Max. rozmiar grupy: 16

Zarządzanie ryzykiem w projektach

Uczestnicy tych warsztatów często mówią, że całkowicie zmieniły one ich podejście do zarządzania ryzykiem. Ten niezwykle praktyczny warsztat pokazuje, jak skutecznie pracować z szansami i zagrożeniami, jednocześnie unikając niepotrzebnej biurokracji. Jako jeden z członków zespołu stojącego za Globalnym Standardem Zarządzania Ryzykiem w Portfelach, Programach i Projektach opublikowanego przez PMI, zadbałem o to, aby wszystkie narzędzia i techniki prezentowane podczas warsztatów były oparte na najnowszych i sprawdzonych praktykach.

Grupa docelowa: osoby zarządzające projektami i programami, kadra PMO, kluczowe osoby w zespołach projektowych
Sposób pracy: interaktywny warsztat
Czas trwania (na miejscu): 2 dni
Czas trwania (online): 4 razy po 4h
Max. rozmiar grupy: 16

Zarządzanie projektami dla wyższej kadry menedżerskiej

Jest to unikalny warsztat dostosowany do potrzeb wyższej kadry zarządzającej i osób pełniących rolę sponsorów projektów. Początkowo powstał jako część programu studiów Executive MBA, ale szybko stał się jednym z obowiązkowych warsztatów dla wielu moich klientów. Przedstawia kluczowe koncepcje zarządzania portfelem, programami i projektami z perspektywy kadry menedżerskiej i inwestorów. Dlatego program koncentruje się na skutecznych sposobach realizacji strategii, rozwoju zdolności organizacyjnych, równoważeniu projektów z operacjami i na uczeniem się organizacji. Wiele uwagi poświęcam się również metodom budowania ładu projektowego i skutecznego zapewnienia go w organizacji.

Grupa docelowa: wyższa kadra menedżerska, osoby w rolach sponsorskich
Sposób pracy:
interaktywny warsztat
Czas trwania (na miejscu): 1-2 dni
Czas trwania (online): 2-4 razy po 4h
Max. rozmiar grupy: 16

Fundamenty zarządzania zmianą

Jako praktyk transformacji i zarządzania zmianą wiem, jak ważne jest radzenie sobie z czynnikiem ludzkim związanym z wdrożeniem zmiany. Ten warsztat obejmuje kluczowe modele, które wspierają mnie i moich klientów w rzeczywistych zmianach i dostarczają fundamentalnej wiedzy niezbędnej do zrozumienia ludzkich zachowań. Program koncentruje się na proaktywnym podejściu do zarządzania zmianą, ponieważ dzięki dobrej komunikacji i odpowiedniemu zaangażowaniu interesariuszy zmniejsza się opór. Wykorzystujemy również najnowsze odkrycia z dziedziny psychologii, aby lepiej zrozumieć naszych interesariuszy i ich działania.

Grupa docelowa: osoby zarządzające projektami i programami, osoby w rolach sponsorskich, kadra PMO
Sposób pracy: interaktywny warsztat
Czas trwania (na miejscu): 2 dni
Czas trwania (online): 4 razy po 4h
Max. rozmiar grupy: 16

Ocena i audyt projektów

Jako Certyfikowany Audytor Systemów Informatycznych (CISA), jeden z najbardziej doświadczonych Asesorów Wiodących w konkursie IPMA Global Project Excellence Award oraz współautor międzynarodowych standardów, mam unikalne doświadczenie w planowaniu i przeprowadzaniu audytów i ocen projektów. Opracowałem ten warsztat dla moich klientów, którzy potrzebują zbudować skuteczne mechanizmy ładu zarządzania na poziomie korporacyjnym. Kurs koncentruje się na projektowaniu programów audytu i oceny projektów i programów z wykorzystaniem nowoczesnych standardów, takich jak IPMA Project Excellence Baseline. Zawiera również dobre praktyki w zakresie prezentacji wyników w sposób prowadzący do rzeczywistych usprawnień.

Grupa docelowa: kadra PMO, audytorzy, doświadczone osoby zarządzające projektami
Sposób pracy: interaktywny warsztat
Czas trwania (na miejscu): 2 dni
Czas trwania (online): 4 razy po 4h
Max. rozmiar grupy: 16

Fundamenty zarządzania programami

Wysoce praktyczne wprowadzenie do zarządzania programem, zawsze oparte na rzeczywistych przypadkach przyniesionych przez uczestników. Warsztaty koncentrują się na projektowaniu programów zorientowanym na maksymalizację realizacji korzyści. Poruszamy również temat złożoności i praktycznych sposobów jej ograniczenia. Wiele uwagi poświęcamy również budowaniu efektywnych zespołów zarządzających programami i dających wartością dodaną elementów ładu zarządzania. Uczymy się również, jak rozwijać kulturę, która prowadzi do skutecznej realizacji programów w oparciu o dobrą współpracę i synergie między projektami. Przy tak multidyscyplinarnym podejściu nic dziwnego, że ten warsztat od lat jest moim bestsellerem.

Grupa docelowa: osoby zarządzające programami, doświadczone osoby zarządzające projektami, osoby w rolach sponsorskich, kadra PMO
Sposób pracy: interaktywny warsztat
Czas trwania (na miejscu): 2 dni
Duration online: 4 razy po 4h
Max. rozmiar grupy: 16

Wprowadzenie do zarządzania strategicznego

Ten warsztat pierwotnie powstał jako kurs MBA przeznaczony dla przyszłych menedżerów wyższego szczebla. Tymczasem, wielu słuchaczy i słuchaczek poprosiło mnie o poprowadzenie go w ich własnych organizacjach w ramach rzeczywistego planowania strategicznego. W trakcie warsztatów koncentrujemy się na uwolnieniu strategicznego potencjału organizacji poprzez spojrzenie na nie z dwóch perspektyw: samej strategii i kultury organizacyjnej. Pierwsza perspektywa obejmuje metody zrównoważonego rozwoju strategicznego, w tym techniki skutecznej realizacji strategii. Druga perspektywa obraca się wokół tożsamości organizacyjnej, pragmatycznych wartości niezbędnych do prosperowania w danej branży, oraz wpływu przekonań na zmiany strategiczne. Wykorzystujemy to wszystko, aby znaleźć sposoby na konstruktywne zaangażowanie kluczowych interesariuszy w rozwój organizacji.

Grupa docelowa: wyższa kadra menedżerska, średni poziom zarządzania, doświadczone osoby zarządzające projektami, osoby zarządzające programami, kadra PMO
Sposób pracy: interaktywny warsztat
Czas trwania (na miejscu): 2 dni
Duration online: 4 razy po 4h
Max. rozmiar grupy: 16

Warsztaty szkoleniowe na miarę

Właśnie poznałeś lub poznałaś moje najpopularniejsze warsztaty szkoleniowe, ale może Twoje potrzeby są inne? Uwielbiam projektować nowe warsztaty i jestem pewien, że znajdziemy sposób na stworzenie treści edukacyjnych odpowiednich dla Ciebie!

lub po prostu…

Webinary i wystąpienia

Mam za sobą setki publicznych wystąpień i webinarów. Robię to od wielu lat, zawsze upewniając się, że każde z nich wniosło coś ciekawego w życie osób, które brały udział w tych wydarzeniach. Jeśli podoba Ci się mój styl prezentowania tematów związanych z zarządzaniem projektami i zmianą, zawsze możesz zaprosić mnie do swojej organizacji na dedykowany webinar lub wystąpienie na żywo. Poniżej znajdziesz listę tematów, które cieszą się największą popularnością wśród moich klientów. Oczywiście zawsze możemy zaplanować coś specjalnego, dopasowanego do potrzeb Twojej organizacji.

Uzwinnianie słoni: Jak wdrażać zmiany strategiczne w dużych organizacjach?

Zmiany w dużych przedsiębiorstwach nie są rzeczą łatwą, zwłaszcza gdy dotyka się fundamentów kultury zarządzania. Tam, gdzie w grę wchodzą liczne regulacje, jest jeszcze trudniej ruszyć do przodu, ponieważ zawsze istnieje jakaś prawna wymówka, która cementuje status quo. Jednak udaje się to z powodzeniem w wielu dużych organizacjach i sukces ten można powtórzyć. Ta prezentacja jest retrospekcją dotyczącą tego, jakie praktyki zwykle działają dobrze jak i tego, które nie dawały efektów, gdy korporacje próbowały pójść w stronę zwinności. Podsumujemy też kroki, które należy podjąć, aby zwinność została na dłużej, a nawet ewoluowała. Całość treści prezentowana jest z perspektywy strategicznej, która znacznie wykracza poza pojedyncze działy, takie jak IT. To dlatego, że nie można uwzwinnić słonia, uelastyczniając tylko jedną nogę…

Czego możemy nauczyć się od kierowników produktów?

Zarządzanie projektami ewoluowało w pewnym sensie obok zarządzania produktami. Wiele firm utworzyło nawet dla każdego z tych obszarów niezależne działy, działające jak silosy. A przecież w firmach produktowych cykl zarządzania produktem jest naturalnie powiązany z programami i projektami. Dlatego wiele organizacji łączy dziś te obszary i zarządza nimi w sposób zintegrowany. Zauważyliśmy to również w PMI nawiązując bliską współpracę z PDMA (Product Development and Management Association). Podczas tego wystąpienia podzielę się wnioskami wynikającymi z ponad rocznej pracy międzynarodowego zespołu ekspertów z obu organizacji, którego miałem przyjemność być członkiem. Drogą, którą pokażę przeszło już kilka organizacji i dziś zupełnie inaczej patrzą na projekty związane z produktem.

Biznes spotyka IT: Budowanie współpracy w projektach IT i nie tylko

Dynamika zmian zachodzących we współczesnym biznesie w połączeniu ze złożonością stojących za nimi systemów informatycznych prowadzi do znacznych wyzwań w projektach. Aby je przezwyciężyć, zespoły projektowe muszą nauczyć się nowych sposobów współpracy w zwinnym środowisku i budowania wspólnego zrozumienia biznesu i technologii. Ten webinar jest opartu na rzeczywistych przykładach ze średnich i dużych projektów biznesowych, w których IT odegrało znaczącą rolę. Analizując czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzeń w tych projektach, pokazuję sprawdzone i skuteczne praktyki pozwalające poprawić współpracę między sponsorami, kluczowymi użytkownikami, zespołami IT, dostawcami IT i zespołami zarządzającymi projektami.

Gotowość organizacji do realizacji programów strategicznych

Duże programy nie działają w próżni. Wszystkie stanowią istotną część codziennej działalności organizacji realizującej swoją misję. Programy zawsze wpływają na struktury, podział władzy i procesy w organizacjach, angażują znaczną część ich talentów i pochłaniają ogromne ilości zasobów. Może to prowadzić do licznych konfliktów i znacznie obniżyć wydajność nie tylko samego programu, ale także organizacji realizującej go. Wiele organizacji nie jest przygotowanych do radzenia sobie z tak dużą ilością „zaburzeń”. Dlatego gotowość organizacyjna jest jednym z kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy rozpoczynaniu dużych inicjatyw. Ta prezentacja pokaże Ci praktyczne podejście do zdiagnozowania sytuacji w Twojej organizacji i podjęcia niezbędnych kroków w celu zapewnienia odpowiedniego środowiska dla przyszłych i istniejących programów.

Sponsorzy: Anioły stróże czy adwokaci diabła?

Podczas gdy większość organizacji koncentruje się na kierownikach projektów, kluczowa rola sponsorów jest zwykle zaniedbywana lub pomijana. Często są nieznani, nieobecni lub obecni w sposób, który tak naprawdę nie pomaga projektowi. A to właśnie ta osoba powinna z niecierpliwością czekać na efekt projektu jak na prezent pod choinkę. To powinien być ich sukces. Na szczęście jest wielu sponsorów, którzy wiedzą po co realizują projekt, z pasją wspierają kierownika projektu w jego realizacji i chętnie wykorzystują efekty pracy zespołu w biznesie. Właśnie o nich jest ta prezentacja.

Kultura innowacji w projektach i nie tylko

Ten mocno interaktywny webinar pozwala uczestnikom zapoznać się z kluczowymi filarami kultury innowacji oraz licznymi praktykami i narzędziami, które mogą stymulować innowacje w codziennych działaniach. Zaczynamy od zrozumienia, co nazywamy innowacją i dlaczego nie chodzi tylko o burzę mózgów i świetne pomysły. Ponieważ kultura zwykle zjada innowacje na śniadanie, webinar jest pełen historii o tym, jak rzeczywiste organizacje skutecznie wspierają kulturę innowacji i rozwijają mechanizmy umożliwiające urzeczywistnianie innowacji. Omawiamy również techniki, które pomagają wprowadzać innowacje w pojedynczych projektach, napędzając ciągły rozwój. Na koniec przyjrzymy się, jak pojawia zwinność może wpłynąć na to wszystko.

Doskonałe zrównoważenie: Integracja zarządzania PP&P w ramach struktur, procesów i kultury organizacji

Skuteczne biznesowo organizacje już dawno temu nauczyły się łączyć rutynową działalność z zarządzaniem portfelami, programami i projektami (PP&P). To po prostu jedyny sposób, aby wykorzystać pełny potencjał organizacji nie tylko do reagowania na zmiany rynkowe, ale wręcz do ich kreowania. Nie ma miejsca na wojny o zasoby, silosy, funkcyjne królestwa i totalną swobodę rozwoju dowolnej części biznesu kosztem pozostałych. Wszystkie elementy maszyny muszą ściśle ze sobą współpracować. I to właśnie nazywamy zrównoważeniem biznesu. Właśnie dlatego PMI zmieniło narrację w swoich standardach, podkreślając potrzebę zintegrowanego zarządzania operacjami, portfelami i programami.

Mit zwinności: Jak organizacje robią się w konia, udając zwinność?

Chociaż podejście zwinne okazało się niezwykle skuteczne w niektórych organizacjach, wielu z nich „udało się” wdrożyć jego karykaturę, stwierdzając następnie, że zwinność to nonsens. Doprowadziło to do powstania wielu mitów i nieporozumień na temat zwinności jako takiej, nie mówiąc już o twierdzeniach o stratach biznesowych spowodowanych przejściem na zwinność. Ta prowokacyjna prezentacja pokazuje, jak zwinność może być niewłaściwie zrozumiana i jak organizacje często pojmują ją całkowicie na opak. Często efektem jest wdrożenie generalnie właściwych koncepcji, ale w absurdalny sposób. Na szczęście, dostaniesz wiele praktycznych wskazówek, jak zrobić to dobrze. Wszystkie przetestowane na ludziach i organizacjach. Ten webinar sprawi, że będziesz się śmiać i płakać jednocześnie, ponieważ wszystkie przykłady będą prawdziwymi studiami przypadków z prawdziwych organizacji. Może nawet z twojej…

Projekty IT w środowisku korporacyjnym: Przewodnik survivalowy dla kierowników projektów

Duże organizacje są źródłem licznych możliwości. Nic dziwnego, że wiele firm IT chciałoby z nimi robić interesy. Muszą tylko zdać sobie sprawę, że radzenie sobie z dużymi słoniami biznesowymi jest zupełnie inne działanie z małymi i średnimi organizacjami. Jeśli tam właśnie zmierzasz ze swoimi projektami, przyjdź i posłuchaj podstawowych wskazówek dotyczących przetrwania, które mogą uratować Twój biznes, a może nawet otworzyć drzwi do świata możliwości…

Błędy poznawcze: W jaki sposób ciągle się oszukujemy?

Czy nasz mózg zawsze każe nam działać racjonalnie? Czy zawsze podpowiada rozwiązania, z których będziemy zadowoleni, gdy z sukcesem je wdrożymy? Czy podejmowanie decyzji zawsze wiąże się z myśleniem? A co jeśli mamy w głowie całą masę pułapek, które czasem ułatwiają życie, ale często powodują, że później dziwimy się swoim własnym decyzjom? Jako świadomi liderzy projektów powinniśmy znać mechanizmy, które często uniemożliwiają nam i członkom naszego zespołu podjęcie dobrych decyzji. Z pomocą przychodzą nam odkrycia współczesnej psychologii behawioralnej, niektóre z nich nagrodzone nawet Nagrodą Nobla.

Co jest nie tak z empatią w projektach?

Mówią, że empatia jest ważna. Mówią, że pomaga zrozumieć innych. Mówią, że dzięki niej twój projekt będzie lepszy. Ale… czy naprawdę zawsze tak jest? Przyjdź i zobacz ciemną stronę tego zjawiska i sam zdecyduj, po której stronie staniesz! Zobaczysz, jak empatia może zadziałać na Twoją niekorzyść w trakcie negocjacji, trudnych decyzji (zwłaszcza gdy sprawy już potoczyły się źle) czy sytuacji, gdy ktoś chce po prostu Tobą manipulować.