Skupiam się na wzmocnieniu Twojej zdolności do dostarczania wartości biznesowej

Kluczowe obszary merytoryczne

Zarządzanie portfelem, programami i projektami

Strategiczne zarządzanie zmianami i transformacje

Zarządzanie ryzykiem w projektach i programach

Ład organizacyjny i zapewnienie zgodności z regulacjami

Uczenie się organizacji i kultura ciągłego doskonalenia

Doradztwo strategiczne

To moja podstawowa usługa, której celem jest zwiększenie skuteczności moich klientów w obszarach takich jak:

 • budowanie strategii (w tym warsztaty strategiczne),
 • skuteczna realizacja strategii dzięku zarządzaniu portfelem i programami,
 • przygotowanie strategicznych projektów i programów do realizacji,
 • przełamywanie barier wzrostu w organizacjach zorientowanych na projekty,
 • transformacja i optymalizacja modelu realizacji projektów (w tym transformacje zwinne),
 • budowanie skutecznych biur zarządzania projektami (PMO),
 • budowanie zasad ładu w obszarze portfeli, programów i projektów.
Wsparcie zmian i transformacji

Wspieram organizacje w realizacji kluczowych zmian i w zapewnieniu trwałości ich efektów, najczęściej poprzez:

 • wsparcie na poziomie zarządu w doprecyzowaniu wizji strategicznej i definiowaniu zmian,
 • warsztaty strategiczne skoncentrowane na definicji stanu docelowego,
 • wsparcie w budowaniu mapy drogowej zmiany i przeniesieniu jej na poziom planów poszczególnych projektów,
 • mentoring i bieżące wsparcie liderów i liderek zmiany na wszystkich poziomach,
 • wsparcie w tworzeniu strategii angażowania kluczowych interesariuszy,
 • wsparcie w zapewnieniu podejścia zwiększającego adopcję i pozwalającego na utrzymanie zmiany,
 • analiza ryzyka pozwalająca na proaktywne wykorzystanie szans i minimalizację zagrożeń.
Rozwój kompetencji

Wielu klientów korzysta z mojego bogatego doświadczenia w budowaniu kompetencji w obszarze strategii oraz zarządzania projektami i zmianą:

 • projektowanie skutecznych programów rozwoju kompetencji,
 • prowadzenie sprawdzonych warsztatów szkoleniowych (poznaj moją ofertę szkoleń dla firm),
 • projektowanie i prowadzenie warsztatów indywidualnie dopasowanych do potrzeb klienta,
 • mentoring wyższej kadry zarządzającej, personelu PMO oraz osób zaangażowanych w zarządzanie projektami i programami w rolach sponsorskich, liderskich oraz eksperckich,
 • programy „train-the-trainer” dla trenerów i trenerek wewnątrz organizacji,
 • planowanie ścieżki kariery dla osób zajmujących się zarządzaniem portfelem, programami, projektami i zmianą,
 • rozwój wewnętrznych systemów oceny kompetencji i certyfikacji.
Przywracanie kontroli w projektach i programach

Czasami projekty nie idą zgodnie z planem i konieczne jest przywrócenie kontroli nad nimi. Moje usługi w tym zakresie obejmują:

 • szybka diagnoza i wsparcie w krótkoterminowym odzyskaniu kontroli nad problematycznymi projektami i programami,
 • retrospektywy i audyty projektów skoncentrowane na identyfikacji przyczyn źródłowych,
 • planowanie działań zmierzających do trwałego przywrócenia kontroli nad projektem lub programem,
 • bieżące wsparcie osób pełniących role sponsorskie, liderskie oraz eksperckie w zespołach projektowych,
 • analiza systemowa mająca na celu identyfikację i wdrożenie niezbędnych zmian na poziomie organizacji.
Rozwój biur zarządzania projektami i programami

Wspieram biura zarządzania projektami na poziomie strategicznym (EPMO), projektów (PMO) i programów (PgMO) w działaniach takich jak:

 • budowanie konstruktywnej i skutecznej współpracy z wyższą kadrą menedżerską i osobami pełniącymi role sponsorskie,
 • identyfikacja potrzeb organizacji Identification i tworzenie propozycji wartości,
 • projektowanie katalogu usług, kluczowych procesów oraz struktury organizacyjnej PMO,
 • wsparcie w rekrutacji i rozwoju kluczowych kompetencji,
 • mentoring personelu PMO,
 • rozwój i doskonalenie metod pracy oraz związanych z nimi materiałów (standardy, szablony, materiały szkoleniowe).
Wystąpienia publiczne i webinary

Uwielbiam nieustannie dzielić się doświadczeniem i inspirować osoby zaangażowane w zarządzanie projektami. Właśnie dlatego, moja oferta obejmuje również:

 • wystąpienia keynote podczas konferencji i wydarzeń wewnątrz organizacji,
 • wysokiej jakości webinary prowadzone z mojego profesjonalnego studia nagrań,
 • ocena prelegentów i prelegentek na potrzeby organizatorów konferencji,
 • mentoring prelegentów i prelegentek z wewnątrz organizacji, potrzebujących dodatkowego wsparcia przed ważnymi wystąpieniami.

Jeżeli organizujesz wydarzenia w ramach Project Management Institute event, możesz również znaleźć mój profil na PMI Chapter Speakers Hub.

Mentoring

Program Mentoringowy PMI Poland Chapter

Miałem wielką przyjemność być mentee wielu wspaniałych liderów i nadszedł czas, aby się odwdzięczyć. Co roku uczestniczę jako mentor w programie mentoringowym organizowanym przez PMI Poland Chapter, biorąc pod swoją opiekę 2-3 młode osoby chcące rozwijać się zawodowo. Cały program jest bezpłatny dla uczestników, ponieważ wszyscy mentorzy pracują jako wolontariusze.

Więcej informacji >>