Grzegorz Szalajko

Uznany na arenie międzynarodowej ekspert w obszarze transformacji, zarządzania portfelem, programami i projektami

Moje doświadczenie zawodowe to ponad 20 lat w zarządzaniu projektami, programami i zmianami, w tym ponad dekada wspierania organizacji w dużych inicjatywach strategicznych i transformacjach w roli doradcy. Pozwoliło mi to zbudować głębokie zrozumienie tego, jak działają organizacje na różnych poziomach. Od lat współpracuję z globalnymi firmami, jak również z lokalnymi liderami rynku w wielu branżach, takich jak motoryzacja, doradztwo biznesowe, budownictwo, energetyka, finanse i bankowość, szkolnictwo wyższe, IT, wydobycie, ropa i gaz, handel detaliczny, centra usług wspólnych, telekomunikacja i wiele innych.

Łączę praktyczne doświadczenie z głębokim zrozumieniem najnowszych standardów i trendów w zarządzaniu, w tym sposobów łączenia podejścia zwinnego z tradycyjnym biznesem. Pozwala mi to regularnie współtworzyć międzynarodowe standardy publikowane przez wiodące organizacje branżowe, takie jak PMI i IPMA. Od lat jestem również zapraszany do tworzenia programów nauczania i wykładania w ramach międzynarodowych programów MBA i Executive MBA na wiodących uniwersytetach. Regularnie można spotkać mnie jako prelegenta podczas konferencji i seminariów z zakresu zarządzania projektami i transformacjami.

Międzynarodowe standardy

Od lat współtworzę międzynarodowe standardy publikowane przez wiodące organizacje zawodowe, zawsze dbając o ich zgodność z najnowszymi metodami zarządzania. Wniosłem swój wkład m.in. do prac nad IPMA Project Excellence Baseline (redaktor wiodący), PMI Global Standard for Risk Management in Portfolios, Programs and Projects (członek core team), 7th Edition of the PMBOK Guide (kontrybutor, redaktor merytoryczny polskiego wydania), The Standard for Organizational Project Management (recenzent merytoryczny) oraz The Standard for Earned Value Management (recenzent merytoryczny).

Praktyczne

doświadczenie

Swoją karierę zaczynałem w branży IT, zarządzając wieloma dużymi projektami informatycznymi i zmianami w procesach zarządzania. Byłem również globalnie odpowiedzialny za procesy tworzenia systemów IT w Grupie Volvo podczas transformacji zwinnej. Po odejściu z etatu współpracuję z praktykami z wielu branż i na wszystkich szczeblach zarządzania. Jako doradca i mentor nieustannie wspieram ich w rzeczywistych wyzwaniach. Dzięki temu mogę korzystać z doświadczeń setek projektów, programów i organizacji podczas budowania realistycznych rozwiązań, które działają i przynoszą oczekiwane efekty.

Pasja

do uczenia

Jako doświadczony praktyk rozumiejący też współczesne standardy, uwielbiam dzielić się dobrymi praktykami. Poprowadziłem setki stacjonarnych i wirtualnych warsztatów dla klientów w kraju i za granicą. Miałem również przyjemność opracowywać programy i prowadzić zajęcia w ramach studiów MBA i Executive MBA na wiodących uniwersytetach, w tym Aalto University, George Washington University, Akademii Leona Koźmińskiego, Swiss Business School i Uniwersytecie WSB Merito. Zostałem również zaproszony przez PMI do udziału w dostosowaniu ich międzynarodowego curriculum akademickiego do współczesnych standardów.

Organizacje

zawodowe

Wierzę w wartość dzielenia się w ramach społeczności zawodowej. Dlatego zawsze aktywnie działałem w kilku organizacjach zawodowych. Aktywnie uczestniczę w licznych globalnych i lokalnych inicjatywach PMI (Project Management Institute). Byłem także jednym z członków założycieli PMI Poland Chapter i współzałożycielem jego wrocławskiego oddziału. Przez lata byłem jednym z najbardziej doświadczonych Team Lead Assessorów i międzynarodowych trenerów w programie IPMA Global Project Excellence Awards, a także pełniłem funkcję członka IPMA Awards Management Board. Jestem także honorowym członkiem Project Management Association of Nepal (PMAN), Platynowym Członkiem Information Systems Audit and Control Association (ISACA) oraz członkiem Product Development and Management Association (PDMA).

Wykształcenie

i certyfikaty

Fundamentem mojego wykształcenia jest unikalna kombinacja dwóch dyplomów magisterskich: informatyka i socjologa. Nieustannie inwestuję też w zdobywanie nowych umiejętności i potwierdzanie zdobytej wiedzy poprzez certyfikaty zawodowe. Jestem m.in. certyfikowanym Project Management Professional (PMP), International Certified Coach (ICC), Project Excellence Baseline Professional (PEB Professional), Disciplined Agile Senior Scrum Master (DASSM), Prosci Certified Change Practitioner oraz Certified Information Systems Auditor (CISA). Ukończyłem również szereg szkoleń, m.in. z zakresu budowania ładu organizacyjnego, coachingu, psychologii biznesu, bezpieczeństwa informacji i audytu.

Osiągnięcia

i nagrody

Jestem dumny z tego, że zostałem wielokrotnie doceniony przez wiodące organizacje zawodowe za mój wkład w zarządzanie projektami jako dyscyplinę. Jestem m.in laureatem nagród: IPMA Otto Zieglmeier Award za wybitny wkład w budowanie doskonałości projektowej na poziomie międzynarodowym, Atlas Zarządzania Projektami od IPMA Polska za wkład w zarządzanie projektami na poziomie krajowym, Enactus Special Award for Outstanding Business Advisor, wyróżnienie jako jeden z najlepszych prelegentów podczas konferencji ISACA EuroCACS, CISA Worldwide Excellence Award od ISACA. Wraz z moimi klientami otrzymaliśmy również szereg nagród za wyróżniające się programy rozwoju kompetencji.