Warsztat na żywo

Fundamenty zarządzania projektami

Praktyczne, dwudniowe warsztaty przygotowujące uczestników do dobrego startu ich własnych projektów.

Jest to praktyczne wprowadzenie do nowoczesnego zarządzania projektami, pokazujące w jaki sposób łączyć tradycyjne metody ze zwinnością. Tak jak w większości współczesnych projektów, główny nacisk kładziemy na dostarczanie i utrzymywanie wartości, zamiast prostego dostarczania zakresu. Program obejmuje całą fazę inicjowania projektu i wczesną fazę planowania, z dużym naciskiem na zaangażowanie interesariuszy.

Największą zaletą tych warsztatów jest bardzo praktyczne podejście oraz liczne przykłady z rzeczywistych projektów w różnych branżach.

Ćwiczenia warsztatowe są zawsze oparte na rzeczywistych przypadkach przyniesionych przez uczestników. Dlatego zarówno osoby zaczynające swoją przygodę z zarządzaniem projektami, jak i doświadczeni kierownicy i kierowniczki projektów znajdą w tym warsztacie źródło cennej wiedzy, a przede wszystkim okazję do refleksji nad swoim podejściem do projektów. Jest to również doskonała okazja dla zespołów projektowych, aby przepracować swój projekt i zapewnić mu dobry start.

Program jest zgodny z najnowszymi standardami zarządzania projektami publikowanymi przez organizacje jak PMI i IPMA, a warsztaty prowadzi współtwórca wielu międzynarodowych standardów i redaktor merytoryczny polskiego wydania najnowszej, 7 edycji PMBOK Guide.

Interaktywny warsztat
16
godzin
Poziom podstawowy
Online
lub stacjonarnie
Max. 16
uczestników
Po polsku
lub angielsku
Grupa docelowa
 • Początkujące i średnio zaawansowane osoby kierujące projektami

 • Sponsorzy i sponsorki projektów

 • Właściciele produktów (Product Owner)

 • Kluczowe osoby w zespołach projektowych

 • Osoby pracujące w PMO

Co mówią uczestnicy?

Cytaty z ankiet po warsztatach

Jako sponsorka zaczęłam zupełnie inaczej patrzeć na moje projekty. Już jutro przyjrzę się tym, które właśnie realizujemy, żeby skupić się na wartości. Mam poczucie, że pierwsze efekty zobaczę dużo wcześniej niż się spodziewałam.
Koncentracja na wartości

Praca na własnym projekcie podczas warsztatów otwiera oczy! Już teraz widzę ilu pułapek uniknę dzięki świeżemu spojrzeniu, wskazówkom mojej grupy warsztatowej i Grzegorza.

Pozwala uniknąć pułapek
Na żadnym szkoleniu nie usłyszałam tylu przykładów z życia. Wszystkie techniki i narzędzia mam teraz przed oczami w postaci historii. Do tego przećwiczyłam je na swoim projekcie. Mega!
Praktyczny

Mam poczucie, że do materiałów będę wracał przy każdym nowym projekcie. Są super napisane i konkretne. No i są audiobooki!

Materiały, do których się wraca
Zarządzam projektami od ponad 10 lat i myślałem, że już nic nowego się nie nauczę, tym bardziej na podstawowym kursie. Myliłem się i bardzo cieszę się, że dostałem sporo do myślenia :-)
Również dla doświadczonych

Fajnie, że nawet jeśli odpowiedź brzmiała „to zależy”, zawsze dowiadywaliśmy się „od czego”. No i odpowiedzi zawsze w punkt i z przykładami! Dzięki!

Konkretne odpowiedzi

Program warsztatu

Część 1: Szerszy kontekst projektu

To ludzie realizują projekty. Dlatego w pierwszej części warsztatu spojrzymy na projekt jako na tymczasową organizację. Wejdziemy również w świat programów i sposób myślenia zarządzających portfelem. Wszystko po to, aby zrozumieć szerszy kontekst biznesowy i społeczny oraz nauczyć się budować skuteczne zespoły.

Zaczniemy od zrozumienia sposobów na uniknięcie tego, że osoba kierująca projektem zostaje z nim sama. Uczestnicy dowiedzą się jak budować skuteczne zespoły projektowe oraz dobre środowisko do ich działania. Przedyskutujemy również sposoby na to, jak stworzyć zespół z ludzi, którzy oprócz projektu mają masę innych obowiązków i często inne priorytety. Sporo uwagi poświęcimy również rozwijaniu ludzi przez projekty oraz budowaniu ich zaangażowania.

Ważnym tematem będzie również zrozumienie perspektywy programów. W szczególności skupimy się na tym, w jaki sposób tworzy się wartość ze współpracy pomiędzy projektami realizującymi wspólny cel. Uczestnicy zrozumieją również rolę kierowników i kierowniczek projektów, gdy ich projekt jest częścią większej całości.

Na koniec przyjrzymy się perspektywie zarządzających portfelem, aby lepiej zrozumieć ich decyzje dotyczące wyboru właściwych projektów, ich priorytetyzacji i przydziału zasobów organizacji. Będzie to również świetna okazja, aby poznać podejście Kanban, które przyda się na każdym poziomie zarządzania.

Kluczowe umiejętności
 • Budowanie zintegrowanych zespołów projektowych

 • Wzmacnianie tożsamości projektu i budowanie poczucia przynależności
 • Tworzenie dobrego środowiska do realizacji projektu

 • Zapewnienie zaangażowania zespołu w organizacjach macierzowych

 • Rozwój ludzi poprzez projekty

 • Budowanie efektu synergii w programach

 • Budowanie zespołów liderskich w programach

 • Priorytetyzacja portfela w oparciu o strategię

Narzędzia i techniki
 • Techniki budowania zespołu i zaangażowania

 • Techniki priorytetyzacji projektów

 • Kanban

Część 2: „Po co?” projektu i pełne skupienie na wartości

W drugiej części warsztatu zaczniemy pracę na projektach uczestników. W odróżnieniu od „klasycznego” podejścia do projektów, w których zespół skupia się na dostarczeniu produktów, ten warsztat całkowicie skupia się na wartości. Dlatego naszym pierwszym zadaniem będzie zrozumienie celów długoterminowych, których realizację mają umożliwić projekty, nad którymi będziemy pracować w grupach.

Zrozumienie po co realizowany jest projekt pozwala nie tylko lepiej określić jego zakres, ale również całkowicie zmienia podejście zespołu i kluczowych interesariuszy. Właśnie dlatego, zaczniemy od nauczenia się jak rozmawiać o wartości dostarczanej przez projekt i w jaki sposób dobrze ją definiować.

W kolejnym kroku skupimy się na tym, co powinno zadziać się… po projekcie, aby cele długoterminowe miały szansę być osiągnięte. Poznamy również czynniki niezbędne do zapewnienia trwałego dostarczania wartości. Wszystko po to, aby uniknąć kłopotów po projekcie oraz zadbać o to, by efekty projektu nie znikły zaraz po jego zakończeniu.

Tę część zakończymy przyjrzeniem się dwóm kluczowym rolom w projekcie: kierownika projektu i sponsora. Przeanalizujemy je z perspektywy dostarczania wartości i zapewnienia trwałości efektów projektu. Uczestnicy poznają również zasady budowania ciał takich jak komitety sterujące czy zespoły sponsorskie.

Kluczowe umiejętności
 • Identyfikacja i doprecyzowywanie wartości dostarczanej przez projekt

 • Zapewnienie trwałości efektów projektu

 • Definiowanie modelu operacyjnego po realizacji projektu

 • Identyfikacja czynników kosztowych przez cały cykl życia rozwiązań wdrażanych przez projekt

 • Identyfikacja sponsorów projektów

 • Definiowanie odpowiedzialności osób zaangażowanych w zarządzani i nadzór nad projektem

 • Budowanie konstruktywnych komitetów sterujących i zespołów sponsorskich

Narzędzia i techniki
 • Świeże spojrzenie na S.M.A.R.T.E.R.

 • Techniki definiowania modeli biznesowych

 • Techniki podejmowania decyzji w grupach

Część 3: Kluczowe role i angażowanie interesariuszy

Kolejna część warsztatu poświęcona jest w całości identyfikacji kluczowych interesariuszy, ich analizie, badaniu oczekiwań oraz planowaniu właściwych form dialogu z nimi. Wszystko po to, aby uzyskać wysoki poziom ich zaangażowania i zapewnić konstruktywny wkład w prace projektu oraz dostarczanie wartości po jego zakończeniu.

W pierwszym kroku poznamy kluczowych interesariuszy. Nacisk położymy na tych, którzy są istotni z punktu widzenia trwałego dostarczania wartości po zakończeniu projektu. To właśnie oni są najczęściej pomijani, a często powinni wręcz stanowić trzon zespołu.

Następnie przyjrzymy się projektowi z perspektywy różnych interesariuszy. Zastanowimy się nad ich celami i obawami oraz tym, w jaki sposób mogą w związku z tym reagować na projekt. Uczestnicy zrozumieją przy tym różnicę pomiędzy zarządzaniem interesariuszami a angażowaniem ich. Poznamy również czynniki wpływające na ich opór lub zaangażowanie. Uczestnicy poznają również podstawowe zasady skutecznej komunikacji.

Końcowym etapem będzie zbudowanie strategii zaangażowania interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem roli sponsora jako „anioła stróża” projektu.

Kluczowe umiejętności
 • Identyfikacja interesariuszy

 • Zrozumienie perspektywy interesariuszy,
 • Identyfikacja źródeł potencjalnego zaangażowania lub oporu

 • Budowanie strategii angażowania interesariuszy

 • Podstawy skutecznej komunikacji

Narzędzia i techniki
 • Techniki identyfikacji interesariuszy

 • Pozycje percepcyjne

 • Poziomy neurologiczne Dilts’a i sposoby pracy z przekonaniami

 • Techniki pracy z przekonaniami

 • Złoty krąg komunikacji (Simon Sinek)

Część 4: „Co i jak?” projektu

Dopiero gdy wiemy co mamy osiągnąć i kogo w to zaangażować, możemy przystąpić do pracy nad szczegółowym zakresem i strategią realizacji projektu. W tym miejscu kluczowe będzie zrozumienie co dokładnie jest do zrobienia i na ile możemy to przewidzieć z góry. Od tego będzie zależał wybór podejścia do zarządzania projektem.

Zaczniemy od zdefiniowania stanu jaki chcemy uzyskać na zakończenie projektu. Przyda nam się do tego wiedza o tym, w jaki sposób Sponsor zamierza uzyskać wartość. To właśnie ze sponsorem będą negocjowane kryteria zakończenia projektu.

W kolejnym kroku przejdziemy do pracy z wymaganiami i zakresem projektu, przede wszystkim próbując zrozumieć na ile możemy je przewidzieć z góry. Przy okazji zdefiniujemy zarówno elementy, które będą w nim realizowane, jak i te, o które interesariusze powinni zadbać we własnym zakresie. Ustalimy również co zrobić z zależnościami od innych projektów.

Na koniec uczestnicy poznają różne podejścia do zarządzania projektem: przewidywalne, iteracyjne, przyrostowe i adaptatywne (zwinne). Nauczą się również w jaki sposób łączyć je w ramach jednego projektu. Ta wiedza posłuży do zbudowania pierwszej mapy drogowej projektu, z której będą wynikały jego etapy, strumienie i kamienie milowe.

Warsztat zakończymy refleksją nad organizacją zespołu, podejściem do delegowania i rolą kierownika oraz sponsora projektu z tej perspektywy.

Kluczowe umiejętności
 • Rozróżnianie wymagań od zakresu

 • Definiowanie procesu decyzyjnego dotyczącego zakresu

 • Definiowanie zakresu projektu

 • Definiowanie wyłączeń z zakresu i zależności z innymi projektami

 • Praca ze zmiennym lub nieznanym zakresem (podejścia iteracyjne, zwinne i hybrydowe)

 • Dobór właściwego podejścia do zarządzania projektem

Narzędzia i techniki
 • Definicja „zrobione” projektu (ang. Definition of Done)

 • Podstawowe techniki definiowania zakresu i wyłączeń

 • Podstawowe podejścia do planowania: przewidywalne, iteracyjne, przyrostowe, adaptacyjne (zwinne)

 • Mapa drogowa projektu