Change language English

Publikacja

Sponsorzy – niedoceniana rola

Grzegorz Szałajko

Marzec 2015 | Strefa PMI
 

Większość działań mających na celu zwiększenie skuteczności przedsięwzięć koncentruje się na kierownikach projektów i PMO. Czy słusznie? Praktyka pokazuje, że największe wyzwanie i zarazem źródło trwałego sukcesu jest zupełnie gdzie indziej.

Kiedy zapytamy o osobę odpowiedzialną za sukces przedsięwzięcia, w zdecydowanej większości przypadków usłyszymy „kierownik projektu”. Na pytanie o rolę sponsora, najczęściej słyszymy „ma zapewnić zasoby i nadzorować projekt”. Nawet pierwsza część definicji roli sponsora w słowniku PMI zaczyna się od „Osoba lub grupa zapewniająca zasoby” (PMBOK® Guide, 5th edition, PMI Inc., tłum. polskie MT&DC). Nic więc dziwnego, że w oparciu o te przekonania powstają struktury i mechanizmy zarządzania, które kładą całą presję na kierownika projektu, pozwalając sponsorowi komfortowo przyjąć postawę „poświęcam zasoby i wytykam błędy”.

A co by było gdyby rola sponsora była bliższa pozostałej części jej definicji z PMBOK® Guide: „Osoba lub grupa zapewniająca (...) wsparcie dla projektu, programu lub portfela oraz rozliczana za stworzenie warunków do jego sukcesu”? Wynika z niej postawa „inwestuję i dbam o osiągnięcie rezultatów”, a więc zupełnie inna, niż ta stereotypowo postrzegana przez wiele osób zajmujących się projektami.

Sponsor jest przede wszystkim przedsiębiorcą obiecującym organizacji konkretny efekt biznesowy, który ta osiągnie dzięki produktom projektu, w który zainwestuje.

Takie postrzeganie roli sponsora pozwoli na przyjęcie właściwej perspektywy w budowaniu organizacji projektowej. De facto jest to rola centralna, ponieważ nawet najsprawniejsze mechanizmy samej realizacji projektów oraz kompetentni PM-owie jedynie silniej pokażą problemy wynikające z braków na poziomie sponsorskim.

Pobierz cały artykuł w PDF

Więcej informacji o magazynie Strefa PMI

strefapmi.pl

Kontakt

Grzegorz Szałajko
pl. Solny 15
50-062 Wrocław

tel.: +48 603 294 778
email: grzegorz@szalajko.com

linkdin-logo