Change language English

Publikacja

Doskonałość w zarządzaniu projektami – Zapewnienie jakości metod realizacji

Grzegorz Szałajko, Grzegorz Dzwonnik, Louis Klein, Steve Raue

Luty 2014 | Systemic Excellence Group
 

Artykuł rozwija koncepcję doskonałości w zarządzaniu projektami stworzoną przez IPMA (International Project Management Association). Celem Project Management Excellence Model (PEM) jest zbudowanie ważnej równowagi pomiędzy realizacją projektu a jakością zarządzania nim. Ułatwia on integrację tych obszarów oraz wspiera poszerzenie zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych perspektyw. PEM inicjuje proces ciągłego doskonalenia i innowacji w rzeczywistości projektowej.

Dzięki korzeniom w Total Quality Management (TQM), PEM wspiera organizacje w ocenie i porównywaniu własnych przedsięwzięć. Daje im w ten sposób możliwość skupienia się na mocnych stronach oraz adekwatnego definiowania potencjału dalszego doskonalenia przyjętych metod realizacji projektów. Osiąga to poprzez koncentrację na dziewięciu kluczowych obszarach dotyczących zarządzania projektami oraz ich rezultatów.

Oparcie koncepcji modelu PEM na EFQM (European Foundation for Quality Management) czyni go niezależnym od konkretnych metodologii zarządzania projektami, dzięki czemu stał się pragmatycznym narzędziem integrującym się z dowolnym podejściem przyjętym przez daną organizację. Ta praktyczność przyczynia się do zwiększenia możliwości implementacji modelu w różnych okolicznościach.

PEM jest fundamentem konkursu IPMA International Project Management Excellence Award, pozwalając na benchmarking projektów z całego świata. Wspierając process identyfikacji najlepszych praktyk, PEM zapewnia również ramy do gromadzenia istniejącej wiedzy i doświadczenia organizacji.

Pobierz cały artykuł w PDF

Biblioteka Systemic Excellence Group

www.segroup.de

Kontakt

Grzegorz Szałajko
pl. Solny 15
50-062 Wrocław

tel.: +48 603 294 778
email: grzegorz@szalajko.com

linkdin-logo