Change language English

Profil zawodowy

Grzegorz Szałajko

Jestem doradcą strategicznym, menedżerem projektów i coachem biznesowym. Pracując z klientami wnoszę do ich organizacji swoje międzynarodowe doświadczenie oraz pasję do projektów
i zarządzania strategicznego.
Grzegorz Szałajko

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno współpracę z firmami o zasięgu globalnym jak i z lokalnymi liderami rynku w branżach takich jak IT, telekomunikacja, outsourcing usług, finanse i bankowość, R&D, produkcja przemysłowa, energetyka czy branża wydobywcza. Od lat aktywnie współpracuję z wiodącymi organizacjami w dziedzinie zarządzania projektami i aktywnie działam w ich krajowych i międzynarodowych strukturach. Regularnie dzielę się swoim doświadczeniem występując w trakcie lokalnych i międzynarodowych wydarzeń dla profesjonalistów w dziedzinie zarządzania.

Przed rozpoczęciem niezależnej działalności spędziłem ponad 10 lat pracując w firmach z branży IT, m.in. w Volvo IT, gdzie globalnie odpowiadałem za proces tworzenia aplikacji informatycznych. W ten sposób zdobyłem doświadczenie obejmujące m.in. reorganizację międzynarodowych zespołów, globalne wdrożenia metod zarządzania rozwojem systemów IT, tworzenie ładu IT oraz globalne wdrażanie systemu kontroli wewnętrznej, prowadzenie projektów zmian i wdrożenia kompletnych rozwiązań e-commerce. Od kilku lat rozwijam się wspólnie z moimi klientami, podejmując razem z nimi coraz ciekawsze wyzwania w biznesie.

Z wykształcenia jestem informatykiem (Politechnika Wrocławska) i socjologiem (Uniwersytet Wrocławski). Obydwa kierunki łączę z bogatą, ciągle rosnącą listą odbytych szkoleń w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania projektami i zmianą.

Certyfikaty zawodowe

Project Management
Professional (PMP)

Project Management
Institute, Inc. (PMI®)

Certified Information
Systems Auditor (CISA)

Information Systems Audit and
Control Association (ISACA)

Kandydat na Członka
Rad Nadzorczych*

Minister Skarbu Państwa
*w spółkach z udz. Skarbu Państwa

International Certified Coach (ICC)

International
Coaching Community (ICC)

Zobacz mój kompletny profil zawodowy oraz referencje na portalu LinkedIn

Międzynarodowe organizacje

Nieustannie dbam o to, aby moi klienci mogli korzystać z najnowszych rozwiązań, które powstają w różnych miejscach świata. Dlatego aktywnie uczestniczę w działalności wiodących ośrodków związanych z zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem projektami i zmianą.

IPMA

International Project Management Association (IPMA) jest jedną z wiodących międzynarodowych organizacji zajmujących się zarządzaniem projektami. Skupia kilkadziesiąt narodowych stowarzyszeń profesjonalistów w tej dziedzinie na wszystkich kontynentach. Jednym z obszarów działań IPMA jest International Project Excellence Award. Jest to prestiżowa nagroda przyznawana corocznie najlepiej zarządzanym projektom na całym świecie. Od 2005 roku jestem asesorem IPEA, w tym od 2008 wiodącym. Od lat uczestniczę również w rozwoju nagrody, m.in. jako oficjalny trener asesorów oraz współautor procesów oceny i programów szkoleniowych. Od roku 2011 jestem członkiem IPMA Awards Management Board, dzięki czemu mam możliwość jeszcze większego wpływu na jej rozwój. W ramach IPMA współpracuję również z IPMA Polska oraz PMAN (Project Management Association of Nepal), którego jestem honorowym członkiem. Wspieram te organizacje w rozwoju narodowych nagród i budowaniu standardów zarządzania projektami.

www.ipma.ch

Project Management Institute, Inc. (PMI®) – Towarzyszę obecności PMI® w Polsce od samego początku istnienia PMI Poland Chapter. Jestem również współzałożycielem jego Wrocławskiego Oddziału, w którym przez kilka lat pełniłem funkcję v-ce prezesa ds. współpracy. Wielokrotnie występowałem również podczas wydarzeń organizowanych przez tę organizację, m.in. na Międzynarodowym Kongresie PMI w Warszawie w roku 2012.

www.pmi.org

Kontakt

Grzegorz Szałajko
pl. Solny 15
50-062 Wrocław

tel.: +48 603 294 778
email: grzegorz@szalajko.com

linkdin-logo