Change language English

Moja oferta

Wspieram menedżerów i ich zespoły
w budowaniu skutecznych strategii
i sprawnym zarządzaniu projektami.

Zarządzanie projektami

Systemy zarządzania projektami

Wspieram zarządy i biura projektów
we wdrażaniu skutecznych metod
zarządzania projektami i portfelami projektów.

Inicjacja projektów i zarządzanie ryzykiem

Pomagam sponsorom, kierownikom projektów
i zespołom dobrze zacząć projekt oraz przygotwać
się na najważniejsze szanse i zagrożenia.

Przywracanie kontroli

Doprowadzam kierownictwo i zespoły do odzyskania
kontroli nad zagrożonymi projektami, dbając
o różnych interesariuszy i trwałość efektu.

Nauka z doświadczeń

Uczę zespoły jak czerpać z własnych doświadczeń
i budować wiedzę organizacji tak, aby skorzystały
z niej zarówno ich bieżące jak i przyszłe projekty.

Zarządzanie strategiczne

Strategie i modele biznesowe

Wspieram zarządy w wypracowaniu spójnej wizji
i kierunku zmian organizacji oraz
w budowaniu nowych modeli działania.

Skuteczne struktury zarządzania

Pomagam zarządom zrozumieć wyzwania
związane z rozwojem biznesu oraz wspieram ich
w budowaniu właściwych struktur i zespołów.

Systemowe wsparcie zmian

Pomagam w analizie wpływu zmian na poziomie
strategicznym oraz zrozumieniu ich mechanizmów,
zwiększając skuteczność i bezpieczeństwo biznesu.

Budowanie organizacji uczących się

Doradzam jak zaszczepić w organizacji kulturę
i mechanizmy ciągłego rozwoju. Towarzyszę
zespołom w tej drodze jako doradca i coach.

Sukces wspólnej pracy osiągniecie
dzięki zbudowaniu zaangażowania
i pozytywnej energii zespołu,

dzięki którym każdy będzie
utożsamiał się z rezultatem.

Warsztat pracy

Skuteczność wymaga dopasowania właściwych narzędzi. Gdy poznamy się bliżej, wspólnie wybierzemy te, które mają największy sens w pracy z Twoimi wyzwaniami.

Doradztwo

Korzystając z wieloletniego doświadczenia z wielu organizacji i projektów pomagam klientom znaleźć i wdrożyć najbardziej optymalne rozwiązania z zakresu budowy strategii, zarządzania projektami oraz zasobami ludzkimi. Ta forma przydaje się organizacjom, zespołom projektowym i ich menedżerom, którzy poszukują wsparcia merytorycznego w kluczowych decyzjach na danym etapie rozwoju.

Warsztaty

To najskuteczniejsza forma pracy z zespołami menedżerskimi i projektowymi. Przygotowuję i prowadzę je dla tych klientów, którzy chcą samodzielnie wypracować rezultaty pod okiem doświadczonego moderatora i doradcy. Każdy z warsztatów jest projektowany indywidualnie, z dużą uważnością na zaplanowane cele oraz proces grupowy. Gwarantuję nie tylko efektywną pracę, ale również wzmocnienie zaangażowania zespołu w dany temat.

Sparingi biznesowe

Jako sparing partner dla właścicieli firm, menedżerów wyższego szczebla oraz kierowników projektów, stwarzam doskonałą okazję do przetestowania i rozwinięcia ich własnych idei oraz pomysłów na wdrożenie ich w życie. Dostają partnera, który nie tylko doskonale zna mechanizmy funkcjonowania biznesu, ale również ma duże umiejętności zadawania właściwych pytań oraz inspirowania nowych ścieżek i rozwiązań.

Coaching

To najczęściej indywidualna praca rozwojowa, w trakcie której zadając właściwe pytania pomagam klientom przełamać nieefektywne schematy działania, przepracować ograniczające ich przekonania i uwolnić ich własny potencjał. Stosuję podejście holistyczne wzbogacone o elementy innych szkół coachingu, np. prowokatywnego.

Audyty/przeglądy

Ta forma wspólnej pracy służy dostarczeniu informacji o stanie projektu i/lub organizacji. Rezultaty przeglądu lub audytu projektu są podstawą do podejmowania dalszych decyzji związanych z rozwojem, zmianami a czasem zakończeniem działań. Zawsze stanowią cenną lekcję. Korzystam z bogatego doświadczenia zdobytego podczas oceny wielu międzynarodowych projektów i organizacji, zawsze oferując nowe, świeże spojrzenie.

Szkolenia

Traktuję je jako intensywny zastrzyk wiedzy, który pozwala zespołowi na skok w rozwoju. Dlatego każde szkolenie jest intensywnym warsztatem, w trakcie którego uczestnicy nie tylko poznają teorię, ale również trenują jej zastosowanie w praktyce, na własnych przypadkach. Każdy wychodzi nie tylko z nowymi umiejętnościami, ale również konkretnym pomysłem na ich wykorzystanie w swojej rzeczywistości biznesowej.

Kontakt

Grzegorz Szałajko
pl. Solny 15
50-062 Wrocław

tel.: +48 603 294 778
email: grzegorz@szalajko.com

linkdin-logo